Домоуправителят е отговорното лице за кооперацията


Животът в големите жилищни сгради си има своите особености. Заедно са събрани много хора с различни характери, претенции и възможности. За да се решават общите проблеми трябва да има някой, който да ги обединява и заедно да се решават всички въпроси, свързани с общата собственост – асансьор, стълбище, мазе, щрангове, покрив. Така се стига до избор на домоуправител.

Изборът се прави на общо събрание на собствениците на жилища в кооперацията или входа. Избира се най-подходящата според присъстващите на събранието кандидатура. Това трябва да бъде много отговорен човек, защото от него зависи състоянието на общата собственост както и взаимоотношенията между съкооператорите.

Домоуправителят има задължение да познава много добре Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), защото само така той ще може да го прилага в своята работа. Негово задължение е да свиква общото събрание на съкооператорите винаги, когато трябва да се решават важни за кооперацията проблеми. Той е този, който води домовата книга, отчита всички приходни и разходни документи, плаща всички общи сметки – ток, вода, асансьор, за чистач.

Често на домоуправителя му се налага да внася ред при междусъседски разправи по повод на неспазване правилата за вътрешен ред в кооперацията. При такава ситуация той трябва да бъде справедлив и да не заема ничия страна. Не са малко случаите, при които не се постъпва според закона за етажната собственост поради близки отношения с някоя от страните.

За съжаление все по-често не може да се избере домоуправител от съкооператорите, защото няма свободен човек, който да решава многото проблеми в кооперацията. Липсата на отговорен управител влошава отношението към общата собственост, често асансьора не работи, няма осветлени на стълбището, а чистотата е под всяка критика.

В този случай ви съветваме да потърсите решение на проблема си във фирма за професионално управление на собствеността. Тази услуга е сравнително нова за нашата страна, но вече много жилищни блокове и кооперации са се възползвали от нея. За да ползвате професионален домоуправител е необходимо да сключите договор с фирмата и да внасяте ежемесечната такса. По принцип цените не са високи и зависят от пакета услуги, които желаете да ползвате.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *