Значение на складовете под наем


Практически всяко предприятие, търговско или производствено, има склад, в който да съхранява продукция, суровини или стоки. Организацията на склада се явява важен етап в развитието на компанията.

Начинаещо предприятие, занимаващо се с малко производство, на първо време може да съхранява продукцията си у дома. Но с времето, при достигане напредък в развитието си, при него се явява нужда от складови помещения. Разрешаване на този проблем се постига чрез складове под наем.

Прието е склада да се разглежда като помещение, в което се осъществява приемане, обработка, разпределение, складиране на стоки и тяхното насочване по предназначение. Основната негова задача е да се натрупват запаси в него и да се снабдява потребителското търсене.

Не е възможно да построиш или наемеш склад и да не осъществяваш бъдещ контрол над запасите. Управлението им е необходимо за да се знае да ли са налични нужните количества. Запасите не трябва да се задържат извън определения срок и навреме да се доставят и отправят по направление.

За складовите потоци отговаря складовата логистика – това е управление на всички видове запаси на предприятието и техните движения (техния отчет и ефективно разпределение).

Всички правилно организирани складове под наем изпълняват редица функции. Контрол на доставките е необходим за да не се допуща недостиг или презапасяване.

Обединяват се стоките в големи партиди за да се прави едновременна доставка на различни фирми. Това се прави преди всичко от фирми, работещи с няколко клиента.

В складовете под наем трябва много добре да е организирано приемането на товарите (стоки, суровини, материали), както и тяхното извозване от складовите помещения.

Тази функция най-тясно е свързана със складовата и транспортна логистика. Тук са включени дейности като обработка на стоки, проверка на количества и качества, обработка на съпровождащи документи.

Необходимо е в складовете под наем да има подходящо оборудване за правилното складиране и съхраняване на товарите в зависимост от изискванията на различните видове.

В складовете под наем има няколко стокови потока, като всеки от тях се нуждае от управление.

Входящ поток – постъпващите в склада стоки трябва да се разтоварят, да се провери количеството им и да се обработят придружаващите ги документи.

Вътрешен поток – движение на стоки, материали, суровини на територията на склада. Товарите трябва да се разместят сортират, обработят и да се оформят складовите документи.

Изходящ поток – излизащата от склада продукция трябва да се опакова, натовари и да се подготвят документите, които трябва да я придружават.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *